Fabritiuslaan nr 2 1929

Fabritiuslaan nr  2…

Fabritiuslaan 2 1929 D.A. Van Zanten i.o.v. J. Foppes oprichten van een landhuisje